Aktualności: 06/2022 15.04.2021 06/2022 15.04.2022 Raport za IV kwartal 2021 roku

Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zgodnie z raportem EBI 3/2022 z dnia 18-03-2022 przekazuje raport za IV kwartal 2021 roku.

Podstawa prawna:

6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Richard Kunicki - Prezes Zarzadu

Załączniki: