Historia:

 • 29 czerwca 2007 roku –  zawiązanie Virtual Vision SA.
  Założycielami Spółki są:
  • VAP Video Production GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy), wpisana do Rejestru Handlowego HRB prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hamburgu pod numerem 31027. Posiadaczem 100% udziałów VAP Video Production GmbH jest Pan Richard Maria Kunicki, obywatel Niemiec.
  • Pan Michał Siciński.
 • VAP Video Production GmbH objęła 30.000.000 Akcji Serii A imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1 i 600.000 Akcji Serii C, zwykłych na okaziciela. Pan Michał Siciński objął 20.000.000 Akcji Serii B imiennych zwykłych i 400.000 Akcji Serii C, zwykłych na okaziciela.
 • 16 lipca 2007 roku – rejestracja Spółki przez sąd
 • 27 sierpnia 2007 roku – wprowadzenie akcji Spółki do obrotu
  Uchwałą nr 657/2007 Zarządu GPW do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wprowadzone do obrotu akcje stanowiły 1,96% akcji Spółki i uprawniały do wykonywania 1,23% głosów na WZ.
 • 30 sierpnia 2007 roku – debiut na rynku NewConnect
  Pierwsze notowanie akcji Spółki nastąpiło w dniu inauguracji notowań na rynku NewConnect. Akcje Spółki były notowane w systemie notowań jednolitych. Kurs zamknięcia był równy 0,79 zł, a wolumen obrotu 586.186 akcji
 • W roku 2009  obrót akcjami VIRTUAL VISION SA wyniósł pona 52 miliony złotych i Spółka ulokowała sie w czołówce firm o największej płyności na rynku NewConnect.
 • Na dzień 15 lutego 2010 VIRTUAL VISION SA wyemitowła 132.500.000 akcji z czego ponad 40% jest w wolnym obrocie.