EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Emitenta wprowadzonych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2014 r.

Emitent prowadzi obecnie działalność pod firmą EUROINVESTMENT S.A.

W załączaniu Emitent przekazuje informację na temat zakresu dokonanej zmiany oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Emitenta.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI