Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROINVESTMENT S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku:

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROINVESTMENT S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku:

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROINVESTMENT S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku:

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROINVESTMENT S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku:

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROINVESTMENT S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku:

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROINVESTMENT S.A. na dzień 16 kwietnia 2018 roku:

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROINVESTMENT S.A. na dzień 22 sierpnia 2017 roku:

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROINVESTMENT S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku:

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 listopada 2015 roku: