EUROINVESTMENT S.A. informuje, że raport roczny za 2014 rok, którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 20 maja 2015 r., zostanie opublikowany w dniu 11 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI