Zarząd EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka Emitent) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
-raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. 14 lutego 2018 r.,
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. 15 maja 2018 r.,
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. 14 sierpnia 2018 r.,
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. 14 listopada 2018 r.,
- raport okresowy roczny za 2017 r. 30 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Richard Kunicki - Prezes Zarządu