Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 16 kwietnia 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Nurkowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Richard Kunicki - Prezes Zarządu

Załączniki: