Zarząd EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 12.06.2019 roku zawarł umowę z NWAI Dom Maklerski SA w Warszawie o pełnienie funkcji animatora akcji Emitenta począwszy z dniem 20 czerwca 2019 roku.
Brak takiej umowy zgodnie z paragrafem 17c ust 1 pkt 4 Regulaminu ASO spowodowałby wykluczenie Emitenta z obrotu ASO.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt) 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Richard Kunicki - Prezes Zarządu