Zarząd EUROINVESTMENT S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Richard Kunicki - Prezes Zarządu

Załączniki: