Zarząd EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:
• raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 14 lutego 2020 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 roku;
• raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 13 listopada 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Richard Kunicki - Prezes Zarządu