W nawiązaniu do raportu rocznego Euroinvestment SA za 2019 rok, opublikowanego w dniu 30 czerwca 2020 roku załączamy skorygowane Sprawozdanie Zarządu zawierające stanowisko zarządu wraz z opinią rady nadzorczej odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem.

Podstawa prawna:
wymogi określone w załączniku nr 3 do Regulaminu ASO- zgodnie z par 5 ust. 6.1 pkt 8) raport roczny.

  • Richard Kunicki - Prezes Zarzadu

 

Załączniki: