Zarząd EUROINVESTMENT S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2021 roku raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2020 rok – 19.03.2021 roku
2. Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 12.05.2021 roku,
3. Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 12.08.2021 roku,
4. Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 12.11.2021 roku.

Spółka informuje, iż korzysta z możliwości zwolnienia z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (IV kw. 2020r.) przekazując raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Richard Kunicki - Prezes Zarzadu