Zarząd Euroinvestment S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Nurkowski, Paweł Dąbrowa s.c. przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Emitenta.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza
4/ Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Richard Kunicki - Prezes Zarzadu

 

Załączniki: