Zarząd Euroinvestment S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Nurkowski, Paweł Dąbrowa s.c. przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów Emitenta.

Osoby reprezentujące spółkę:
Richard Kunicki - Prezes Zarządu

Załączniki: