Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 12 sierpni 2023 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 10 listoada 2023 r.
- raport okresowy roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Richard Kunicki - Prezes Zarządu