Zarząd Euro Investemnt S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 lipca 2023 roku została podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect z spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Umowa dotyczy wykonania obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w §17b ust. 1 Regulaminu ASO, nałożonego przez Zarząd Giełdy Uchwałą 657/2023 z dnia 26.06.2023 r. Umowa obejmuje świadczenie usług autoryzowanego doradcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, monitorowania prawidłowości wypełniania tych obowiązków oraz doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Richard Kunicki - Prezes Zarządu