Zarząd EUROINVESTMENT SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Emitenta, obejmującego I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:

5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Richard Kunicki - Prezes Zarzadu

Załączniki: