Zarząd Euro Investment S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport kwartalny Euro Investment S.A. za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Richard Kunicki - Prezes Zarzadu

Załączniki: