Virtual Vision S.A. ("Emitent") informuje o podjęciu w dniu wczorajszym decyzji o rozszerzeniu przedmiotu działalności.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 4 grudnia 2014 r., działalność Emitenta została rozszerzona o następujące obszary, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności określa się jako:

- PKD 64.2 – Działalność holdingów finansowych,
- PKD 70.1 – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.

O rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI