VIRTUAL VISION S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13 lutego 2015 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r.
- raport roczny za rok obrotowy 2014 - 20 maja 2015 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 r.

Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI