Wypełniając zalecenia Autoryzowanego Doradcy, VALOR PARTNERS sp. z o.o., zawarte w analizie SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ VIRTUAL VISION SA z dnia 28 grudnia 2014 r., Emitent informuje iż ze względu na brak, do dnia 30 stycznia 2015 roku, wniesienia przez Roderyck Invest Ltd wszystkich zorganizowanych części przedsiębiorstw, pozwalających na pełne prowadzenie działalności w ramach sieci klinik EURODENTAL (w szczególności pięć przychodni stomatologicznych w Warszawie i okolicach), co pozwoliłoby na ostateczne określenie ceny zakupu EURODENTAL S.A., Virtual Vision SA zawarł aneks do umowy z dnia 31 października 2014 i uzupełnienie ANEKSU do umowy, zmieniający termin ustalenia Ceny zakupu akcji EURDENTAL SA na dzień 30 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI