EUROINVESTMENT S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI