EUROINVESTMENT S.A. koryguje niniejszym raport bieżący numer 22/2015.

Powodem korekty jest opublikowanie błędnego tytułu raportu bieżącego nr 22/2015.

Treść korygowana przed korektą: "Treść uchwał podjętych przez ZWZ z dnia 30 czerwca 2015 r."

Treść korygowana po korekcie: "Treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 9 listopada 2015 r."

Podstawa prawna:

Punkt VII. Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI