Zarząd spółki EUROINVESTMENT S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 zostaną przekazane przez Emitenta w następujących terminach:
• Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 29 lutego 2016 r.
• Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - 11 maja 2016 r.
• Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. - 10 sierpnia 2016 r.
• Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - 9 listopada 2016 r.
• Raport roczny za rok 2015 – 29 kwietnia 2016 r.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu