Zarząd EUROINVESTMENT S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2015 rok.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu