Zarząd EUROINVESTMENT S.A. informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Nurkowskiego i Pawła Dąbrowy u. Postępu 18B w Warszawie ( 02-676). Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 14.00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.euroinvestment.pl

PODSTAWA PRAWNA § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu