Zarząd EUROINVESTMENT SA z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:
Par. 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu