Zarząd EUROINVESTMENT S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kw 2016.
Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu