Zarząd Emitenta przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za I kw 2017 roku.

Podstawa prawna : §5 pkt 6.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO: Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu