Zarząd EUROINVESTMENT S.A. podaje do publicznej wiadomości raport roczny za 2016 rok.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu