W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2017 z dnia 11 lutego 2017 roku, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kw 2016 roku. W raporcie nr 3/2017 został omyłkowo dołączony raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu