Zarząd Euroinvestment S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 22 maja 2018 r., podpisał umowę z Teresa Wylęgała Biuro Obrachunkowe z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Dąbroszyńskiej 50, (66-400 Gorzów Wielkopolski) ? firmą audytorską, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 731.

Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Richard Kunicki - Prezes Zarządu