Zarząd Spółki EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 13:00, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztof Nurkowski, Pawel Dąbrowa przy ulicy Postępu 18 B


W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz ilosc glosow i akcji.
Podsatwa prawna Paragraf 4 ust 2 pkt 1 p,kt 2 i pkt 3 Zalacznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Richard Kunicki - Prezes Zarzadu

 

Załączniki: