Zarząd Euroinvestment S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za rok 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) i §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Richard Kunicki - Prezes Zarzadu

Załączniki: