Zarząd EUROINVESTENT SA przekazuje korektę Raportu 1/2020, opublikowanego w dniu 21 stycznia 2020 roku. Raport EBI 1/2020 został skorygowany ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 i związanej z nią konieczności zmiany terminu publikacji aportu rocznego za 2019 rok. Poniżej znajduje się skorygowana treść raportu Emitenta.

Zarząd EUROINVESTMENT SA . z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020.
Raporty okresowe w roku 2020 będą publikowane w następujących terminach:

- Raport roczny za 2019 rok: 31.06.2020 r.

Pozostałe termminy pozostaja bez zmiany jak podano poniżej

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. - 14.08.2020 r.;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13.11.2020 r.;


Wszelkie ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu