Zarząd Euroinvestment SA przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu