Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 22 sierpnia 2017 roku i ogłoszenie wznowienia ZWZA w dniu 20 września 2017.
 
Zarząd EUROINVESTMENT SA z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 22 sierpnia 2017 roku.

Wznowienia ZWZA nastąpi w dniu 20 września 2017 o godź. 12:00.

Podstawa prawna:
Par. 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Wznowienia ZWZA nastąpi w dniu 20 września 2017 o godź. 12:00.

Podstawa prawna:
Par. 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
Richard Kunicki - Prezes Zarządu
 
Załączniki: