Zarząd EUROINVESTMENT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Richard Kunicki - Prezes Zarządu
 
Załączniki: